Ristorante Italia

Salentu bvba
Collegestraat 7, B-3580 Beringen België
Tel: 0478 43 69 22

Ondernemingsnummer/Btw : BE 0895 175 287,
Handelsrechtbank van Hasselt is bevoegd bij geschillen.

Privacybeleid

U kunt de website ristoranteitalia.be vrij bezoeken zonder dat u bepaalde persoonsgegevens moet opgeven. Alleen als u zich registreert via het contactformulier worden uw persoonsgegevens gevraagd.
Deze persoonsgegevens zullen behandeld worden in overeenstemming met onderstaand beleid.

Vertrouwelijke verwerking van de gegevens 

Uw persoonsgegevens die u aan ristoranteitalia.be heeft doorgegeven worden in een beveiligde omgeving opgeslagen die niet toegankelijk is voor het publiek. Verantwoordelijk voor de verwerking is Salentu bvba.
Het bestand kan slechts door enkele personeelsleden van Salentu bvba geraadpleegd worden voor de uitoefening van hun functie. 

Doel van de verwerking 

De gegevens worden alleen gebruikt om met u in contact te treden om u een optimale dienstverlening te garanderen. Als u geen informatie wenst te ontvangen over eventuele toekomstige evenementen kan u dat per e-mail of per brief laten weten aan Salentu bvba, Collegestraat 7, B-3580 Beringen, België.

Toelating voor de verwerking 

Door uw persoonsgegevens te verstrekken, geeft u Salentu bvba de uitdrukkelijke toelating om uw persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden te verwerken. De persoonsgegevens worden onder geen beding doorgegeven aan derden of voor andere doeleinden verwerkt. Mocht dit wel het geval zijn dan zal Salentu bvba aan u hiervoor eerst uitdrukkelijke toestemming vragen.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 

U hebt op elk ogenblik het recht om uw gegevens in te kijken, te corrigeren of te verwijderen.  Neem hiervoor contact op met het secretariaat van Salentu bvba, Collegestraat 7, B-3580 Beringen, België op het nummer 32 (0)478 43 69 22 of via e-mail naar  info@ristoranteitalia.be.

Gebruik van cookies 

Deze website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine bestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer en enkel door deze website gelezen kunnen worden. Onze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. Ze worden enkel gebruikt om te onthouden wat uw voorkeurstaal is en of u de tekstuele weergave in- of uitgeschakeld heeft.

Hyperlinks en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar websites of informatiebronnen die door andere instanties of organisaties worden beheerd. Over deze websites heeft Salentu bvba geen controle. Salentu bvba is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites en informatiebronnen, noch voor de beschikbaarheid ervan.

De hyperlinks naar andere sites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.

Beeldmateriaal

De beelden/foto’s/videomateriaal die op deze website worden getoond, zijn eigendom van Saletu bvba. Deze beelden mogen niet verder gebruikt worden door derden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming werd verleend door Salentu bvba. Mocht u van oordeel zijn dat er op deze website toch beeldmateriaal gebruikt wordt waarvoor niet de nodige rechten zijn verkregen, dan kan u dat melden aan Salentu bvba.

Meer vragen? 

Hebt u nog vragen, neem dan contact op met Salentu bvba, Collegestraat 7, B-3580 Beringen, België op het nummer 32 (0)478 43 69 22 of via e-mail naar info@ristoranteitalia.be. Meer informatie vindt u ook op de website van de Belgische Privacycommissie.